Predvideno miniranje na gradbišču ob šoli

V četrtek in petek, 9. in 10. 5. 2024, je ponovno načrtovano miniranje na gradbišču v bližini šole in sicer ob 15.30. Prosimo, da v tem času uporabljate parkirišča pred glavnim vhodom. Učenci naj uporabijo glavni vhod in ne vhod 1. triade....

Nacionalno preverjanje znanja

V tem in naslednjem tednu bo za učence 6. in 9. razreda potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Koledar NPZ: torek, 7. 5. 2024: slovenščina četrtek, 9. 5. 2024: matematika ponedeljek, 13. 5. 2024: tretji predmet – angleščina Učenci pridejo v šolo kot običajno in...

Prijava na izbirne predmete za bodoči 7.–9. r.

Od 2. do 10. aprila 2024 bodo potekale spletne prijave na OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE ter NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za učence, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 7., 8. ali 9. razred. Podrobneje o tem na povezavi. Opisi predmetov se nahajajo na šolski spletni...