Šolski projekti

Plakat miru

Plakat miru Dean Cvijić Slo zmagovalec 2012

Mednarodni Lionsov natečaj za Plakat miru je vzpodbuda otrokom od 11. do 13. leta, da ustvarjalno izrazijo svoj pogled na mir, glavno poslanstvo Plakata miru pa je želja po miru in prijateljstvu med narodi, ki vsako leto združi več sto tisoč otrok širom sveta. Po besedah organizatorjev glavni namen akcije ni tekmovanje, ampak vzpodbuda k ustvarjalnem razmišljanju o miru.

Navodila za izdelavo plakata miru.

 1. Otroci morajo biti na dan 15. 11. stari vsaj 11 let, ne smejo pa še imeti 14 let. Stari so torej od 11 do 13 let.
 2. Format del je najmanj 33 x 55 cm in ne večji kot 50 x 60 cm.
 3. Avtor dela je lahko le posameznik, ne pa skupina udeležencev.
 4. Tehnika ni omejena, niso pa dovoljene lepljenke in večdimenzionalni izdelki. Likovna dela, izdelana s kredo, pastelnimi barvami in podobno, morajo biti ustrezno pripravljena in zaščitena, da se med prevozom ne bi poškodovala.
 5. Likovna dela morajo biti na upogljivem materialu, tako da je izdelek mogoče poslati v kartonskem tulcu.
 6. Besedilna sporočila v nobenem jeziku niso dovoljena.
 7. Rok za končanje likovnih del je 1. november.

[divider]

[ic_add_posts category=’plakat miru’]

Projekt “Švedska”

Tretja generacija mednarodnega sodelovanja s Švedsko, 2017 – 2018

V šolskem letu 2017/18 se lahko učenci sedmega in osmega razreda vključijo v pripravo na mednarodno izmenjavo učencev s Švedsko. Sodelovali bomo z osnovno šolo Grindskolan iz Norrtälja na Švedskem. Učenci bodo pri interesni dejavnosti pripravljali gradiva, s katerimi bodo svojim vrstnikom na Švedskem poskušali čim bolje predstaviti sebe in življenje pri nas, našo državo, kulturo, tradicijo, navade, jezik in še kaj. Fotografirali bodo, snemali video, ustvarili filmček, zbrali zanimive pisne prispevke in predstavitve. Aktivno bomo zbirali sredstva za mednarodno izmenjavo: organizirali bomo akcijo zbiranja starega papirja, izdelovali bomo ustvarjalne in uporabne izdelke in jih ponudili na Miklavževem sejmu ter pripravili nastop z gostom. Decembra bomo krajane povabili na prireditev Prihod luči po švedski tradiciji praznovanja praznika svete Lucije. Pripravljali se bomo na sprejem švedskih vrstnikov, ki bo prvi teden junija 2018 na Rakeku, ter potovanje na Švedsko v začetku naslednjega šolskega leta.

 

Druga generacija mednarodnega sodelovanja s švedsko šolo, 2014 – 2016 

Po vzajemni mednarodni izmenjavi naših učencev in učencev švedske šole Roslagsskolan ‘Roden’ septembra 2013, in zaključku sodelovanja ‘prve generacije’ učencev, ki so se spoznavali s švedskimi vrstniki, se tega v novem šolskem letu lotevajo učenci letošnjih osmih razredov. Drug drugemu bodo predstavili sebe, svoje domače okolje, deželo, način življenja. Za komunikacijo bodo uporabljali angleščino in uporabljali moderno tehnologijo. V sklopu novega dvoletnega obdobja mednarodnega sodelovanja si ponovno želimo, da bi nas švedski vrstniki obiskali na Rakeku, načrtujemo pa tudi povraten obisk.

 

Učenci 8. razredov se vključujejo v projekt mednarodne izmenjave učencev, 2012 – 2014

Na predlog Slovensko-švedskega društva se je naši šoli ponudila priložnost sodelovanja s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan “Roden” iz občine Norrtälje, približno 70 km severno od Stockholma. Učenci so že vzpostavili prve stike, v prihodnje pa se bomo podrobneje spoznavali, drug drugemu predstavili svoj vsakdan, način življenja, bližnjo okolico, domovino, običaje ipd. Vrhunec projekta bo letošnje gostovanje švedskih vrstnikov, ki ga načrtujemo že v začetku junija. Naši učenci bodo švedske vrstnike za nekaj dni sprejeli v svoje domove; dopoldne se nam bodo pridružili pri pouku, popoldne pa jim bomo razkazali lepote Slovenije. V naslednjem šolskem letu bodo naši učenci obiskali svoje švedske vrstnike na njihovih domovih in njihovi šoli.

V projekt se vključujeta oba 8. razreda, gospa ravnateljica, razredničarki 8. a in 8. b in učiteljica Jolanda Cerkvenik, pa tudi ostali delavci šole. Na roditeljskem sestanku, 10.decembra, sta predstavnika Slovensko-švedskega društva gospod Janez Bajt in gospod Miro Brumat staršem in učencem približala idejo projekta ter švedske vrstnike. Društvo bo šoli skozi celotno obdobje trajanja projekta nudilo pomoč in podporo.

Nadejamo se vzpostaviti pristne stike z vrstiki iz oddaljene evropske države, pridobiti nepozabne izkušnje in veselimo se izmenjave.

[divider]

[ic_add_posts category=’roden’]

Projekt prostovoljstvo

ZAKAJ?prostovoljstvo2015_2016

 • Ker prostovoljstvo prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, tako uporabnikom kot prostovoljcem.
 • Ker spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
 • Ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
 • Ker aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
 • Ker razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
 • Ker z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
 • Ker omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način.
 • Ker spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
 • Ker krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose.
 • Ker žlahti šolsko klimo.
 • Ker preprečuje in odpravlja nasilje v šolah.
 • Ker odpira jasen pogled na različna poklicna področja.
 • Ker sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev.
 • Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.

Projekt PROSTOVOLJSTVO_poročilo_2015.2016

Projekt PROSTOVOLJSTVO_poročilo_2016.2017

Simbioz@

LogoSimbiozaVseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija, v katerega je vključena tudi naša šola, zaganja motorje. Vrhunec projekta je jeseni, letos med 21. do 25. oktobrom, ko mladi prostovoljci učijo starejše občane, kako uporabljati računalnik in internet. Delavnice hkrati potekajo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, med drugim tudi v naši računalniški učilnici.

Nad projektom, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, so navdušeni tako mladi, ki se preko prostovoljstva učijo pomembnih življenjskih vrednot, kot starejši, ki s tem spoznavajo svet svojih otrok in vnukov ter se vključijo v vseživljenjsko učenje, ki zvišuje kakovost življenj mnogih. Organizatorji želijo nagovoriti mlade in starejše in jih spodbuditi, da sodelujejo pri projektu. Glavni namen Simbioze je omogočiti starejšim pozitivne izkušnje z računalniško tehnologijo, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje ter uporabo računalnika in interneta.

Prijave tako prostovoljcev kot starostnikov so potekale na vpisnih mestih po vsej Sloveniji, na brezplačni telefonski številki 040 940 888 in preko spletne strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa so na voljo tudi info točke, prav tako po vsej Sloveniji.

Delavnice v letu 2013 so v petih modulih: “Računalnik, moj prijatelj” (uvodni modul; kaj je računalnik in za kaj se uporablja), “Klik v svet” (kaj je internet in kako ga uporabljamo v vsakdanjem življenju), “Brez elektronske pošte ne gre” (elektronska pošta, spletna etika, varnost itd.), »Povežimo se« (spoznavanje družbenih omrežij, poudarek na Facebook – u) in «Svet mobilne telefonije« (osnove prenosnega telefona – klicanje, pošiljanje SMS sporočil, fotografiranje itd.).

[divider]

[ic_add_posts category=’Simbioz@’]

Projekt ‘ŠOLSKI EKOVRT’

V šolskem letu 2017/2018 bomo na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec nadaljevali s projektom ‘ŠOLSKI EKO VRT’.

Glavni cilj projekta ostaja enak – trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bo postal izkustvena praktična podpora izobraževalnega procesa.

V okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti bomo še naprej po načelu trajnostnega kmetijstva skušali skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: jeseni bomo pobirali pridelke z gredic, se ob tem pogovorili o uspešnosti sajenja, jih uporabiti v prehrambene ali druge namene, skušali bomo vzpostaviti semensko banko z vedno večjim izborom eko semen, dopolnili bomo šolski sadovnjak s sajenjem starih, avtohtonih sort sadnega drevja, značilnih za naše kraje, posadili bomo kakšno zanimivo vrsto sadnega drevja oz. grmičevja, tudi okrasnega grmičevja (npr. pitani lešnik, višnjo, kutino, nešpljo, skorš, kodrasto lesko); poskrbeli za zimsko zaščito občutljivejših rastlin, spoznavali rastline in njih praktično uporabo ter pripravili nabor ‘izdelkov’, ki bi jih lahko v šoli pripravili; gredice omejili z obrobami in bolj načrtno kolobarili; opazovali in prepoznavali drobne živali tal in žuželke ter druge živali in njihovo vlogo v naravi; zalivali rastline s pomočjo zbiralnika vode in se pogovorili o pomenu vode ter načinih varčevanja z njo; vzgajali potaknjence, z namenom poznejšega sajenja na šolski vrt in na domače vrtove otrok; otoček z gozdnimi rastlinami obogatili z novimi rastlinami in ga opremili z oznakami rastlin; zasadili sadni labirint, ki bi nas razveseljeval spomladi s svojim cvetjem, zgodaj poleti z zrelimi sadeži in jeseni z jesensko obarvanimi listi; spoznavali in uredili bomo nove možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa s čutno potjo iz različnih materialov; sodelovali z bivšimi učenci šole; povabili na predavanje in/ali strokovni prikaz kakšnega strokovnjaka in morda ob tem sodelovali s krajani in širšim okoljem, kozolec na šolskem vrtu uporabili kot dodatno učilnico in območje vrta izkoristili za medgeneracijska srečanja. Sodelovali in povezovali se bomo s projekti UNESCO, ŠOLSKA SHEMA ter drugimi, ob vsem tem pa bomo razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen, prijateljstvo in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot; navajali se bomo na odgovornost, hvaležnost, spoštovanje zemlje in hrane ter vseh živih bitij; se vzgajali za solidarnost in razvijali empatijo ter sodelovanje med človekom in naravo.

 

Šolska shema sadja in zelenjave

Naša osnovna šola  v šol.l. 2019/20 sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.

KAJ JE ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE? 

Šolska shema sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

 

Namen ukrepa je:

 • ustaviti trend zmanjšanja porabe sadja in zelenjave,
 • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
 • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave.

Evropska komisija je ugotovila, da je šolskega shema sadja in zelenjave eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja, zato je v ta namen   državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto.

 EUSadje

»Šolska shema« Evropske unije

KAKO BO POTEKA ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE  NA NAŠI ŠOLI?

 • Šola se je prijavila na razpis Šolska shema  za pridobitev sredstev za nakup sadja in zelenjave. Za uspešno izvajanje bomo v izvedbo ŠOLSKE SHEME  SADJA  IN ZELENJAVE vključili učence, starše, delavce šole in lokalne pridelovalce. Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave bo šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala ekološko pridelano oz. sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.
 • Šola je pripravila načrt razdeljevanja obrokov sadja in zelenjave (20 obrokov na šolsko leto poleg redne šolske prehrane). Na šoli smo se odločili za tedensko razdeljevanje sadja oziroma zelenjave, in sicer vsako sredo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane od malice naprej v jedilnici za PS in po razredih za RS.
 • Učenci bodo izdelali plakat, s katerim bomo obvestili javnost o namenu. Plakat bomo obesili na vidno mesto v šoli.
 • Šola pripravi in izvaja načrt spremljevalnih izobraževalnih aktivnosti v smislu promocije sadja in zelenjave za vse učence, učitelje in starše. V ta namen bodo potekali ND, TD, RU, predavanja za starše, obisk eko kmetij, povezovanje z lokalnimi dobavitelji, obisk nasadov, Informiranje javnosti bo potekalo preko šolske spletne strani in na oglasnih panojih.

GLAVNI CILJ VSEH SPREMLJEVALNIH AKTIVNOSTI JE POUDARJANJE POMENA REDNEGA UŽIVANJA SADJA IN ZELENJAVE ZA ZDRAVJE.

 

 

PROJEKT LINPILCARE

Z mednarodno konferenco, ki je od 24. do 26. avgusta 2017 potekala v Ljubljani, smo zaključilo dvoletno sodelovanje v projektu LINPILCARE, ki ga je v Sloveniji vodil Zavod RS za šolstvo. Na mednarodni konferenci smo poglabljali znanja o tem, kako v svojem okolju vzpostaviti učečo se skupnost, raziskovati lastno prakso in iskati strategije za izboljšanje ter kako si pri svojem delu pomagati z znanstvenimi raziskavami.

 

O PROJEKTU

To LINk Practitioner  Inquiry (via profesional Learninh Communities) with results of Academic Research, to support teacher and schools in Evidence based work

linpilcarePOVEZATI UČITELJEVO SAMORAZISKOVANJE, UČNO SKUPNOST in ZNANSTVENE RAZISKAVE ZA Z DOKAZI UTEMELJENO UČENJE

LINPILCARE je mednarodni projekt v okviru Erazmus+

Konzorcij strateških partnerjev:

 • VSKO Bruselj
 • Univerza Tartu Estonija
 • Fontys Eidhoven in Tilburg Nizozemska
 • ZRSŠ Slovenija
 • Almada Forma Portugalska
 • Dene Magna Velika Britanija

CILJI PROJEKTA

 1. Izdelati nov konceptualni referenčni okvir in ga podpreti z zbirko kakovostnih orodij za razvoj spretnosti: gradivi, primeri, instrumenti, protokoli, dostopi do akademskih raziskav.
 2. Razširjati novi okvir in orodja z moduli in seminarji.
 3. Raziskovati lastno prakso kot prvi korak do poučevanja z metodami, katerih učinkovitost je znanstveno dokazana (evidence-based oz. evidence-informed EB).
 4. Stimulirati praktike, da svoje ugotovitve primerjajo z akademskimi.
 5. Ponuditi protokole za začetek dela v učnih skupinah kolegov (protokoli vodijo v tiste aktivnost, ki omogočajo, da se nekaj zgodi…).
 6. Podpirati pridružene šole pri poučevanju na temelju podatkov/dokazov.

3 STEBRI

 1. UČITELJEVO RAZISKOVANJE LASTNE PRAKSE
 2. UČEČE SE SKUPNOSTI KOLEGOV
 3. DOSTOPNOST ZNANSTVENIH RAZISKAV

 

NAŠE DELO V OKVIRU PROJEKTA

Skozi cilje in stebre projekta je tim na naši šoli spodbujal višje nivoje bralne pismenosti. Ob zaključku projekta smo izdali tudi ZBORNIK – Nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja.

LINPILCARE_poročilo po prvem letu sodelovanja

LINPILCARE_poročilo po drugem letu projekta

Operativni načrt 2016/2017

24. – 26. AVGUST 2017 MEDNARODNA KONFERENCA V LJUBLJANI

Na konferenci smo bili deležni izjemnega programa (http://linpilcare.eu/images/WEBMASTER/Documents/SLO_CONF/Linpilcare_Program.pdf) skozi katerega smo poglabljali znanje o treh stebrih projekta in kako to znanje najbolje vnesti v našo prakso. Zelo smo bili počaščeni, da nas je nagovorila dr. Nancy Fichtman Dana (College of Education, University of Florida), ki se z raziskovanjem lastne prakse ukvarja že vrsto let in je avtorica več knjig s tega področja. Njen nastop je bil navdihujoč in poln napotkov o tem, zakaj je raziskovanje lastne prakse tako zelo pomembno.

Na konferenci  smo predstavili tudi delo učeče se skupnosti na naši šoli in bili za dobro delo nagrajeni z vzpodbudnimi besedami in pozitivnimi mnenji. Dr. Nancy Dana nam je čestitala in nam zaželela nadaljnje dobro delo ter uspešno raziskovanje lastne prakse.

Llinpincare_presentation template_Tjaša Prudič

 

 

Koordinatorica projekta Tjaša Prudič

 

Gradivo iz projekta SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL  V LJUBLJANSKI REGIJI Rezultat našega dela v šolskem letu 2013/2014, si lahko ogledate na naslednji povezavi: ZBORNIK_projekt Bralna pismenost OPERATIVNI NAČRT_OŠ Jožeta Krajca Rakek_2014.2015 Rezultat našega dela v šolskem letu 2014/2015, si lahko ogledate na naslednji povezavi PP predstavitev

 

Praga – Ruse – Rakek

flip-animV letošnjem letu smo se odzvali na  mednarodni otroški likovni natečaj Lidice 2015. Učenci so ustvarjali na tematiko svetlobe, saj je le tej posvečeno letošnje leto . Hkrati vzpostavili stik z Osnovno šolo Lupačova v Pragi 3, s katero in z Bolgarsko srednjo šolo Geo Milev school že načrtujemo skupni mednarodni projekt na temo solidarnosti, z naslovom Solidarity in a flipped classroom.  Odločili smo se, da najbolj ustvarjalne učence, ki so sodelovali na natečaju, že letos popeljemo na ekskurzijo v Prago in na ogled otvoritve razstave v Lidice.

Projekt, ki ga nameravamo izpeljati naslednje leto temelji na solidarnosti v vseh treh državah, kljub temu da se naša kultura in način življenja nekoliko razlikujeta.

[divider][ic_add_posts category=’Praga- Ruse- Rakek’]

Mednarodno sodelovanje s švicarsko šolo ISZL

Od aprila 2015 do junija 2017 smo bili vključeni v mednarodno sodelovanje s šolo ISZL iz Švice (International School of Zug und Luzern, http://www.iszl.ch/).  V projektu sta sodelovali dve generaciji naših osmošolcev (šol. leto 2015/16 in 2016/17). Gre za mednarodno šolo, kjer poteka pouk v angleščini, vendar se učenci učijo tudi nemščino, saj se šola nahaja v nemškem jezikovnem območju.

Naši učenci so s svojimi sovrstniki iz Švice navezali stike preko različnih elektronskih medijev – na ta način so spoznavali drug drugega, predstavljali svojo državo, šolo, način življenja, kulturo, običaje in jezik. Cilj našega sodelovanja je bil – s pomočjo angleščine in nemščine kot jezikov sporazumevanja – navezovati stike s sovrstniki iz tujine, spoznati druge svetovne kulture, postati mednarodno bolj ozaveščeni in tolerantni … Spodbuditi smo jih želeli, da angleščino in nemščino uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah.

V obeh šolskih letih smo naše sodelovanje s švicarsko šolo podkrepili še z obojestransko izmenjavo – najprej z našim obiskom Švice, nato pa smo se izkazali še v vlogi gostiteljev švicarskih učencev pri nas. Učenci so doživeli in spoznali marsikaj novega, navezali nove stike, za katere upamo, da se bodo ohranili, predvsem pa si pridobili veliko novih neprecenljivih izkušenj.

[divider][ic_add_posts category=’Švica’]