Svetovni dnevi

V letošnjem šolskem letu bomo obeležili naslednje pomembne dni:

 

11. september: SVETOVNI DAN PRVE POMOČI 

16. september: MEDNARODNI DAN ZA OBVAROVANJE OZONSKE PLASTI

26. september: EVROPSKI DAN JEZIKOV

1. oktober: SVETOVNI DAN GLASBE

4. oktober: SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI

5. oktober: SVETOVNI DAN UČITELJEV (UNESCO)

16. oktober: SVETOVNI DAN HRANE

16. november: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI (UNESCO)

20. november: SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC

1. december: MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS-U

3. december: MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

21. februar: SVETOVNI DAN MATERNIH JEZIKOV (UNESCO)

21. marec: SVETOVNI DAN POEZIJE (UNESCO)

22. marec: SVETOVNI DAN VODA (UNESCO)

27. marec: SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA (UNESCO)

2. april: SVETOVNI DAN MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

7. april: SVETOVNI DAN ZDRAVJA

15. april: SVETOVNI DAN MLADIH PROSTOVOLJCEV

22. april: SVETOVNI DAN ZEMLJE

23. april: SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA

3. maj: SVETOVNI DAN SONCA

15. maj: MEDNARODNI DAN DRUŽIN

25. maj: DAN AFRIKE (UNESCO)

31. maj: SVETOVNI DAN ŠPORTA