Koordinatorica v naslednjem šolskem letu bo Martina Hiti.

1. V šolskem letu 2013/14 bomo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglabljali naslednje teme:

–          svetovne probleme,

–          medsebojne odnose, strpnost, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje,

–          okoljsko vzgojo.

Ob svetovnem dnevu hrane, 16. 10., bomo izvedli projektni teden, ki bo vezan na temo hrane.

2. UDELEŽBA NA NACIONALNIH / MEDNARODNIH PROJEKTIH UNESCO ŠOL

NACIONALNI PROJEKT

VODJA PROJEKTA

ČAS

POTEK ZNOTRAJ ŠOLE

Otroštvo podaja roko modrosti, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka

Suzana Rebec

november 2013 – april 2014

PŠ Unec, RS Rakek

»Kralj Matjaž pod goro Peco«, OŠ Črna na Koroškem

Jolanda Cerkvenik

januar 2014

PS Rakek

Drevo = življenje, OŠ Frana Kranjca, Celje

Marta Čuk

september 2013 – maj 2014

PŠ Unec, RS Rakek

 

3. OBELEŽITVE svetovnih dni, Unesco dni

SVETOVNI DAN

IZVAJALCI / VODJA

11. september:

SVETOVNI DAN PRVE POMOČI

Aktiv naravoslovja – Martin Rihtar

1.oktober:

SVETOVNI DAN GLASBE

Aktiv družboslovja – Katja Zafred

5. oktober:

SVETOVNI DAN UČITELJEV (UNESCO)

Aktiv ŠVZ

Aktiv družboslovja – Urška Drobnič

16. oktober:

SVETOVNI DAN HRANE

Aktiv 1. triade Rakek, Unec

Aktiv naravoslovja – Marija Opeka

 23. oktober:

SVETOVNI DAN AVDIOVIZUALNE DEDIŠČINE

Aktiv družboslovja – Irena Pavlič, 7.b

10. november:

SVETOVNI DAN ZNANOSTI ZA MIR IN RAZVOJ

Aktiv družboslovja – Irena Pavlič, 7.b

16. november

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI (UNESCO)

Aktiv ŠVZ

Aktiv družboslovja – Urška Drobnič, 9.a, Jolanda Cerkvenik, 8.a

20. november: SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC

Aktiv 1. triade Rakek, Unec

Aktiv 2. triade Rakek, Unec

1.december: MEDNARODNI DAN AIDS-a

Aktiv DSP

Aktiv družboslovja – Jolanda Cerkvenik,

8. in 9. razred

3.december: MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Aktiv ŠVZ

Aktiv naravoslovja – Antonija Šlajnar

10. december:

DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Aktiv družboslovja – Irena Pavlič, 7.b

21.februar: SVETOVNI DAN MATERNIH JEZIKOV

(UNESCO)

Aktiv družboslovja – Metoda Debevc, 9.r

(SLJ)

8. marec: MEDNARODNI DAN ŽENA

Aktiv družboslovja – Petra Mikše,9.b

21. marec: SVETOVNI DAN POEZIJE

(UNESCO )

Aktiv 2. triade Rakek, Unec

22. marec: SVETOVNI DAN VODA ( UNESCO)

Aktiv naravoslovja – Anita Šen

27. marec: SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA

(UNESCO)

Aktiv 1. triade Rakek, Unec

2. april: SVETOVNI DAN MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

Aktiv 1. triade Rakek

Aktiv družboslovja – Lea Sterle

7. april: SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Aktiv naravoslovja – Irena Peteh Kranjc

15. april: SVETOVNI DAN MLADIH PROSTOVOLJCEV

Aktiv DSP

22. april:

SVETOVNI DAN ZEMLJE

Aktiv 1. triade Rakek, Unec

Aktiv 2. triade Rakek, Unec

Aktiv naravoslovja – Liljana Intihar

Aktiv družboslovja – Jolanda Cerkvenik, 8.a

3. maj: SVETOVNI DAN SVOBODE MEDIJEV

Aktiv družboslovja – Irena Pavlič, 7.b

15. maj:

MEDNARODNI DAN DRUŽIN

Aktiv 1. triade Unec

Aktiv 2. triade Unec

25. maj: DAN AFRIKE

(UNESCO)

Aktiv DSP

Aktiv družboslovja – Jolanda Cerkvenik, 8.a

31. maj:

SVETOVNI DAN ŠPORTA

Aktiv ŠVZ

Vodja obeležitve na obrazcu odda poročilo o obeležitvi, poskrbi za nekaj fotografij in zapiše nekaj stavkov, da bomo lahko naše dejavnosti prikazali na internetni strani.

V začetku julija bova z novo koordinatorico podrobneje pregledali dokumente in plan za naslednje šolsko leto. Predala ji bom arhivirano dokumentacijo.

Rakek, 28. 6. 2013                                                                                                                                                       Zapisala: Vida Rovan