Za prihodnje šolsko leto lahko učenci izbirate naslednje izbirne predmete:

II. triada Rakek (bodoči učenci 4., 5. in 6. razreda) Neobvezni izbirni predmeti_II. triada_Rakek

4. razred: Nemščina, Šport
5. razred: Nemščina – nadaljevalni, Šport
6. razred: Nemščina – nadaljevalni, Šport, Tehnika

 

II. triada Unec (bodoči učenci 4. in 5. razreda) Neobvezni izbirni predmeti_II. triada_Unec

4. razred: Nemščina, Šport
5. razred: Nemščina – nadaljevalni, Šport

 

III. triada (bodoči učenci 7., 8. in 9. razreda) IZBIRNI PREDMETI III triada_2016 2017

Obvezni izbirni predmeti

A – TRILETNI PREDMETI Nemščina I 7. razred
Nemščina II 8. razred
Nemščina III 9. razred
B – TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI Verstva in etika 1 7., 8. in 9. razred
Verstva in etika 2 8. in 9. razred
Računalništvo – urejanje besedil 8. razred
C – ENOLETNI PREDMETI VEZANI NA RAZRED Likovno snovanje I 7. razred
Matematična delavnica 7 7. razred
Življenje človeka na zemlji 8. razred
Poskusi v kemiji 8. razred
Likovno snovanje II 8. razred
Kemija v življenju 9. razred
Likovno snovanje III 9. razred
Retorika 9. razred
Načini prehranjevanja 9. razred
Raziskovanje domačega kraja  in varstvo njegovega okolja 9. razred
D – ENOLETNI PREDMETI Obdelava gradiv – les 7. razred
Izbrani šport – odbojka 7. razred
Raziskovanje organizmov v domači okolici 7. in 8. razred
Sodobna priprava hrane 7. in 8. razred
Glasbeni projekt 7. in 8. razred
Turistična vzgoja 7., 8. in 9. razred
Šport za zdravje 8. razred
Rastline in človek 8. in 9. razred
Šport za sprostitev 9. razred

 

Neobvezni izbirni predmeti

A – TRILETNI PREDMETI Nemščina 7. razred
Nemščina 8. razred
Nemščina 9. razred