P1050178
V šolskem letu 2015/2016 smo na naši PŠ »Rudolfa Maistra« Unec izvajali z Unesco urada potrjen nacionalni projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« Projekt smo koordinirali prav na podružnični šoli na Uncu in je trajal od 22. 9. 2015 do 22. 4. 2016.

Glavni namen projekta je bil navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo iz pozabe ‘iztrgati’ vsaj košček znanja o zeliščih, ki ga še imajo naši predniki, in ob tem odkrivati nove/ posodobljene možnosti uporabe zelišč.
Projekt je potekal najprej s pogovorom na različne načine, primerne razvojni stopnji učencev (književno delo, risanka, film, problem…), nato so učenci iskali znanje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju, potem pa smo izvajali različne dejavnosti z zelišči predvsem iz domačega okolja in skušali najti posodobljene recepte oz. pristope pri ravnanju z zelišči ter ob tem oblikovali različne izdelke oz. recepte, v katerih smo združili staro in novo vedenje o zeliščih in v njih predstaviti tudi domačo pokrajino.

Najprej smo se skušali nad zelišči navdušiti na podružnični šoli na Uncu in na matični šoli na Rakeku. V projekt so bili vključeni učenci razredne stopnje (v okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti) in nekateri učenci predmetne stopnje (v okviru izbirnih predmetov).

V času od septembra do aprila se je v naših učilnicah in na terenu dogajalo:
potek dela 1. – 5. r PŠ Unec
potek dela 1. – 5. r OPB PŠ Unec
potek dela 2. r OPB 1.
potek dela 2. r OPB 2.
potek dela 2. a
potek dela 2. b
potek dela ip POSKUSI V KEMIJI
potek dela ip NAČINI PREHRANJEVANJA
potek dela id FOLKLORA
potek dela id ROČNA DELA
potek dela id VRTNARSKI KROŽEK

Oblikovali smo različne recepte in izdelke.

Na naše povabilo k sodelovanju v projektu se je odzvalo kar 23 vzgojno-izobraževalnih ustanov iz cele Slovenije. Tudi njihovo delo v projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« je bilo zelo bogato in raznoliko, o čemer pričajo njihovi prispevki, ki prav v teh dneh prihajajo na našo šolo.

Ko bodo prispela vsa poročila (z izdelki in/ali recepti), bomo oblikovali knjižici receptov in izdelkov vseh vzgojno- izobraževalnih ustanov, ki so sodelovale v projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«

Trenutno pa ‘samo’: HVALA za sodelovanje in za ves trud, ki ste ga vložili v projekt.