Potek dela

V jesenskem času so učenci prinašali zdravilna zelišča in jih sušili v učilnici. K vsaki rastlini so zapisali njeno ime. Kadar so se sprehodili mimo njih, so jih opazovali, vohali. Posušene so spravili v steklene kozarce in tako so bile razstavljene do tehniškega dneva.

Teden pred tehniškim dnevom je vsak učenec dobil nalogo, da na listu A4 opiše zdravilnost enega izmed zdravilnih zelišč in ga opremi s fotografijo.

Na tehniškem dnevu je vsak učenec sošolcem predstavil svoje zdravilno zelišče. Dodala sem še izkušnje iz prakse. S svojimi izdelki so pripravili razstavo na panoju v učilnici.

Nato so učenci, razdeljeni v skupine, izdelovali družabne igre, ki so jih nekateri predlagali: domine, človek nauči se, spomin, cik- cak zelišča, kvizkovo zeliščno potovanje.

Po končanem delu so igre preizkusili.

Poklonili so jih učencem v OPBju.

Poglejte si celotno poročilo s slikami.