Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« se je za letos zaključil

Maj 19, 2021

V času od 22. 9. 2019 do 22. 4. 2021 je v 18 različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji potekal nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. pokrajine, in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč.
Ob tem smo izvajali različne aktivnosti na temo Zelišča in prazniki.
Vzgojno-izobraževalne ustanove so ob koncu projekta poslale kratka poročila:

 

 1. OŠ Miren, PŠ Bilje
 2. Vrtec Pedenjped, Ljubljana
 3. OŠ Spodnja Idrija
 4. OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana
 5. OŠ Rodica
 6. Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje
 7. OŠ Cirkovce
 8. OŠ Franca Rozmana Staneta
 9. OŠ Turnišče
 10. Biotehniški center Naklo
 11. OŠ Marije Vere
 12. Srednja gradbena; Geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 13. OŠ Cirila Kosmača Piran
 14. Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
 15. OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
 16. Vrtec Galjevica
 17. Vrtec Sežana-enota Komen
 18. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek s PŠ »Rudolfa Maistra« Unec
 19. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
 20. OŠ Sostro

Vsem sodelujočim najlepša hvala.