26. september od leta 2001 na pobudo Sveta Evrope praznujemo kot evropski dan jezikov. Spominjamo se, koliko različnih jezikov govorimo, hkrati pa opominjamo, kako koristno je znati še kakšen jezik poleg materinščine. Tudi naša šola v tem tednu obeležuje evropski dan jezikov. Skupaj z učenci smo v jedilnici pripravili stojnico, kjer si lahko učenci in učenke ogledajo gradivo v različnih tujih jezikih, vzamejo lepo misel in se preizkusijo v branju in razumevanju ter sodelujejo v nagradni igri.

Dejavnosti smo povezali tudi s projektom Objem in tako so učenci na predmetni stopnji ustvarjali na široki paleti aktivnosti: sodelovali so v strateški igri na temo jezikov, poizvedovali, katere jezike so se v osnovni šoli učili njihovi domači in sosedje, preštevali, koliko različnih jezikov govorimo na naši šoli danes in v daljšem samostojnem razmišljanju zapisali, zakaj se je vredno učiti jezike. Ravno tako so v okviru novega sodelovanja s Francijo posneli pozdrav v različnih jezikih z lepim sporočilom zanje!

Učiteljice tujih jezikov in slovenščine