26. september od leta 2001 na pobudo Sveta Evrope praznujemo kot evropski dan jezikov. Spominjamo se, koliko različnih jezikov govorimo, hkrati pa opominjamo, kako koristno je znati še kakšen jezik poleg materinščine. Tudi naša šola v tem tednu obeležuje evropski dan jezikov. Skupaj z učenci smo v jedilnici pripravili stojnico, kjer si lahko učenci in učenke ogledajo gradivo v različnih tujih jezikih, vzamejo lepo misel in se preizkusijo v branju in razumevanju ter sodelujejo v nagradni igri.

Učenci na predmetni stopnji so k temu dodali še številne druge dejavnosti: sodelujejo v strateški igri na temo jezikov, poizvedovali so, katere jezike so se v osnovni šoli učili njihovi domači in sosedje, preštevali, koliko različnih jezikov govorimo na naši šoli danes in v daljšem samostojnem razmišljanju zapisali, zakaj se je vredno učiti jezike. Ravno tako so v okviru novega sodelovanja s Francijo posneli pozdrav v različnih jezikih z lepim sporočilom zanje!

Učiteljice tujih jezikov in slovenščine