Letos so učenci 2. a sodelovali pri projektu Vzgajamo zelišča. Učenci so izdelali svoj sirup iz vršičkov. V 1. a so zelišča sejali. Sodelovali smo tudi pri projektu Menjam branje in sanje. Učenci so si izmenjali veliko knjig.

Ana Delak