Mednarodni dan maternega jezika je spominski dan z namenom spodbujanja spoštovanja lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu oziroma ohranjanja večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti.

Materinščina je prvi jezik, ki se ga večina ljudi uči in nauči v najtesnejšem družinskem krogu, v tem jeziku spoznava najbolj temeljne pojme in pomene, s pomočjo katerih doživlja osnovna spoznanja o sebi, življenju, svetu in soljudeh ter razvija svoj čustveni svet. Praviloma ljudje v tem jeziku mislijo, vrednotijo in dojemajo sami sebe, druge in svet. Hkrati pa je materinščina tudi najpomembnejši del kulturne dediščine naroda oziroma celotne skupnosti, ki ta jezik govori in se ga uči kot svoj prvi jezik. Zaradi teh razsežnosti in zmožnosti pomeni materinščina veliko več kot samo eno od sredstev komunikacije.

Naši učenci so se preizkusili v pisanju posebnih pesmi – činkvin oz. peterk in tudi tako počastili ta dan.

KNJIGA
ZANIMIVA, LEPA
GLEDAŠ, BEREŠ, RAZMIŠLJAŠ
VELIKO JE KNJIG ZA BRATI.
BRANJE
(Žana Rebernik Nemgar, 7. b)

 

PLES
KREATIVEN, ZDRAV
TEČEMO, PLEŠEMO, SKAČEMO
PLES JE ZELO ZABAVEN.
ŠPORT
(Neva Korošec, 7. b)