V ponedeljek, 20. 3. 2023, smo obeležili svetovni dan voda. Dejavnosti v ta namen so se odvijale že v februarju. Učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji so analizirali različne vzorce vode. Ugotovili smo, da še vedno pijemo vodo z manjšo koncentracijo nitratnih ionov, ki pa ne presegajo mejnih dopustnih vrednosti. Učenci izbirnega predmeta kemija v življenju pa so pripravili hipertonične in hipotonične raztopine, v katere so potopili jajca brez lupine in rezine krompirja, namreč ostalim učencem in učiteljem so zastavili vprašanje: “Ali sladkovodne ribe pijejo vodo?” Z jajci in rezinami krompirja smo želeli prikazati, kaj se dogaja v celicah, ko so izpostavljene različnim raztopinam (sladkim, slanim) in destilirani vodi. Sestavili smo tudi molekulo vode in saharoze ter postavili model kristala natrijevega klorida. Zanimala nas je tudi trdota naše pitne vode, zato smo povreli čašo destilirane in vodovodne vode ter postavili čaši na razstavo. Učenci so tudi prikazali kroženje vode in opozorili na nujno varčevanje z njo.