V petek, 10. 11. 2023, so se učenci pevskih zborov OPZ 3., 4. in 5. razred ter MPZ OKARINA udeležili Tujejezičnega recitala v Škofji Loki. Recital je potekal v sklopu nacionalnega projekta Unescu pridruženih šol. Letošnje leto je generalna skupščina OZN razglasila za mednarodno leto prosa. Naša pevska zbora pod vodstvom mentorice učiteljice Tanje Avsec sta se tematsko pripravila na glasbeni točki, ki sta ju poimenovali “Od korejskega zrna do slovenskega mlina”, saj sta nastopila s korejsko pesmijo o pšeničnem zrnu, v katerem odmevata teža in zgodba vesoljnega sveta, ter slovensko Ob bistrem potočku je mlin. Oba zbora sta požela veliko pohval za uspešen in zanimiv nastop! Čestitamo!

Prevoz na dogodek je bil financiran iz šolskega sklada Rakec.

Mentorica Tanja Avsec in spremljevalka Petra Dekleva