ZGO: Reforme Marije Terezije in Jožefa II.

Reforme Marije Terezije in Jožefa II. so močno vplivale na slovenske dežele in prinesle  spremembe, ki so se prijele in so pomembno vplivale na razvoj slovenskih dežel. Izbral si eno iz med ponujenih tem, ki jo boš dodatno raziskal. Pri tem lahko uporabiš spodnje vire...