ANGLEŠČINA

Učbeniki MESSAGES 4, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja, CUP, ROKUS KLETT

MATEMATIKA

M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, DZS

Zgodovina PŠ Unec

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE Šola na Uncu ima dolgo in bogato zgodovino. Leta 1855 so vaščani organizirali prvi pouk v vasi, leta 1857 pa je bila šola uradno ustanovljena. Šolska zgradba je bila zgrajena leta 1864 in v njej poteka pouk še danes.V skoraj 150 letih delovanja...

Odsotnost od pouka – opravičila

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v...