KONCEPT DELA UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI

KONCEPT DELA UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI najdete na naslednji spletni strani:  http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf V šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012 smo se zbrali na treh delavnicah:...