Ukrepi v času koronavirusa

Spremembe glede karanten oddelkov

Spoštovani starši,

od 19. 1. 2022 velja za vzgojno-izobraževalne zavode nov odlok o izjemah od karantene na domu.

Po novem velja, da učenci, ki bodo imeli visoko rizični tesni stik v šoli, ne bodo napoteni v karanteno pod pogojem, da se bodo v obdobju sedmih dni od zadnjega visoko rizičnega stika vsakodnevno samotestirali v šoli.

Učencem se v tem »rizičnem« obdobju ne bo potrebno vsakodnevno samotestirati, če:

  1. so preboleli covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo več kot 10 in manj kot 45 dni,
  2. so preboleli covid-19 in bili ustrezno cepljeni,
  3. vsakodnevno predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

V primeru visoko rizičnega stika z okuženo osebo v šoli vas bomo obvestili preko elektronske pošte in napovedali sedemdnevno samotestiranje.
Če pride do stika z okuženo osebo izven šole, otrok ostane doma v karanteni.

S spremembo odloka pripada učencem odslej 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej. Dvignete jih v lekarni z otrokovo zdravstveno izkaznico.

Za učence, ki izvajajo samotestiranje v šoli, se šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Če bo v posameznem oddelku v obdobju 14 dni potrjena okužba pri več kot 30 % učencev, bo oddelek napoten v karanteno na domu.

Če je učenec pozitiven na PCR-testu, o tem čim prej obvestite razrednika.

 

Lep pozdrav
Anja Šircelj Istenič, pomočnica ravnateljice

Kako postopati v primeru napotitve oddelka (1.-5. r) na šolanje na daljavo?

Spoštovani starši.

V primeru, da šola napoti oddelek vašega otroka (velja za 1.-5. razred) na šolanje na daljavo in zaradi varstva ostajate doma, postopate na naslednji način:

  • starši, katerih otroci so bili prepoznani kot visoko rizični stik in posledično napoteni v karanteno, izpolnite izjavo in pridobite potrdilo o karanteni na domu na portalu e-Uprava (Vloga pridobitev potrdila o karanteni na domu). S tem potrdilom uveljavljate pri delodajalcu nadomestilo za odsotnost z dela zaradi obstoja višje sile (varstvo otroka).
  • starši, katerih otroci so bili v času visoko rizičnega stika z okuženo osebo odsotni od pouka oz. niso prepoznani kot visoko rizični stik in jim karantena posledično ne pripada, izpolnite Izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin ter pri delodajalcu uveljavljate nadomestilo odsotnosti z dela zaradi višje sile (varstvo otroka). V primeru, da potrebujete uradno potrdilo o napotitvi oddelka/otroka na šolanje na daljavo, pridobite to potrdilo v tajništvu šole. Vašo pisno vlogo pošljite na e-naslov os.rakek@guest.arnes.si.

Ostanite zdravi.