Notranji akti 2019/2020

Šolsko leto 2019/2020 [list icon=”file”] [list_item]Pedagoško poročilo za leto 2018/2019[/list_item] [list_item]Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019[/list_item] [list_item]Razvojni načrt[/list_item] [list_item]Letni delovni načrt 2019/2020[/list_item]...

Notranji akti 2018/19

Šolsko leto 2018/2019 [list icon=”file”] [list_item]Pedagoško poročilo 17/18[/list_item] [list_item]Samoevalvacijsko poročilo 17/18[/list_item] [list_item]Razvojni načrt 18/19[/list_item] [list_item]Letni delovni načrt 2018/19[/list_item]...

Notranji akti 2017/18

Šolsko leto 2017/2018 [list icon=”file”] [list_item]Pedagoško poročilo 16/17[/list_item] [list_item]Samoevalvacijsko poročilo 16/17[/list_item] [list_item]Razvojni načrt 17/18[/list_item] [list_item]Pravila šolskega reda OŠ “Jožeta Krajca”...

Notranji akti 2016/17

Šolsko leto 2016/2017 [list icon=”file”] [list_item]Vodnik po šolskem letu 2016/2017 – šolska publikacija[/list_item] [list_item]Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016[/list_item] [list_item]Samoevalvacijsko poročilo za šolsko...

Zakonodaja

  INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE   Zakonodaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zakonodaja in dokumenti

Notranji akti 2015/2016

Šolsko leto 2015/2016 [list icon=”file”] [list_item]Vodnik po šolskem letu 2015/2016 – šolska publikacija[/list_item] [list_item]Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015[/list_item] [list_item]Samoevalvacijsko poročilo za...