Šolsko leto 2019/2020
[list icon=”file”]

[list_item]Pedagoško poročilo za leto 2018/2019[/list_item]
[list_item]Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019[/list_item]
[list_item]Razvojni načrt[/list_item]
[list_item]Letni delovni načrt 2019/2020[/list_item]
[list_item]Pravila šolskega reda[/list_item]
[list_item]Prometno varnostni načrt[/list_item]
[list_item]Varstvo vozačev – pravila[/list_item]
[list_item]Dogovor o prednostni nalogi vzgojnega dela v šolskem letu 2019/2020[/list_item]
[list_item]Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov[/list_item]

 

[/list]