Šolsko leto 2018/2019
[list icon=”file”]

[list_item]Pedagoško poročilo 17/18[/list_item]

[list_item]Samoevalvacijsko poročilo 17/18[/list_item]

[list_item]Razvojni načrt 18/19[/list_item]

[list_item]Letni delovni načrt 2018/19[/list_item]

[list_item]Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistematizaciji delovnih mest z dne, 16.1.2019[/list_item]

[list_item]Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest[/list_item]

[list_item]Prometno varnostni načrt[/list_item]

[list_item]Dogovor o prednostni nalogi vzgojnega dela v šolskem letu 2018/2019 – krepitev odgovornosti učencev[/list_item]
[/list]