Ob koncu šolskega leta …

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili pri zbiranju centov za Briana zelo uspešni, saj smo hranilnike na hodnikih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri. V tem šolskem letu smo tako zbrali 173,51 €, od začetka projekta botrstvo (od maja 2011) pa že dobrih 450...

Cent za Afriko

Tudi v letošnjem šolskem letu pridno zbiramo cente za Briana iz Zambije. Vsak mesec nakažemo znesek v višini 12 € za njegovo šolanje.Od začetka šolskega leta do aprila smo zbrali že 102 €. Hvala vsem, ki darujete cente, saj mu s tem pomagate k boljši izobrazbi in s...

Botrstvo Brianu iz Zambije

V maju 2011 smo se pridružili projektu Botrstvo otroku iz Afrike, ki deluje pod koordinatorstvom Misijonskega središča Slovenije. Postali smo botri fantu Brianu Simwandi iz Zambije, za katerega vsi zaposleni in učenci na šoli zbiramo cente za plačilo njegovega...

DAN AFRIKE in POSVOJITEV NA DALJAVO

V ponedeljek, 16. maja 2011, smo na naši šoli obeležili mednarodni dan Afrike (25. maj). V goste smo povabili go. Sašo Pivka, specialno pedagoginjo, ki je v Afriki kot prostovoljka poučevala otroke s posebnimi potrebami.  Predstavila nam je življenjske razmere in...