Unesco šola – ASPnet

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po...

Unesco šola

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po...

UNESCO šola

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Leta 1953 je Unesco je začel povezovati šole z namenom, da bi mladi prek neposrednega sodelovanja z vrstniki iz...